Διαδραστικός πίνακας ΜΟLYBoard & Projector ViewSonic 

 

projector